Фабрична обиколка

Фабрична обиколка

factory (2)

Рецепция

factory (1)

Изложбена зона

factory (7)

Почивна зона за четене

factory (6)

Офис зона

factory (3)

Конферентна зала

Visting-Access

Посещаващ достъп

Entrance

Вход

PACK

Опаковка

Baking

Печене

Sub-Capacity

Сортиране по капацитет

Stacking-(21)

Подреждане

Laser-Welding

Лазерно заваряване

Rolling

Търкаляне

Die-Cutting

Изрязване